uvjeti polaganja ispita

Ispitu iz iz kolegija Engleski u struci 1, 2, 3 i 4 mogu pristupiti studenti koji su ispunili obaveze koje uvjetuje kolegij (redoviti dolasci uz najviše 3 izostanka, pravovremeno predani svi eseji/zadaće/drugi radovi).

Studentima koji nisu zadovoljili stavlja se blokada prijave ispita do ispunjenja uvjeta, što uključuje ponovljeno slušanje kolegija.

 

Na ispit se može izaći samo uz prethodnu prijavu ispita putem centralnoga sustava ISVU. U slučaju da je student spriječen izaći na ispit, a nije ga na vrijeme odjavio, u zapisnik se stavlja napomena "nije pristupio" i smatra se da je student iskoristio jedan od dozvoljena 4 izlaska na ispit.

Ispit se sastoji od pismenog i usmenog dijela koji propituju studentovo poznavanje sadržaja kolegija - razumijevanje tekstova obrađenih na nastavi i vladanje informacijama koje se tiču tema vezanih uz struku - kao i terminologije, leksika i gramatičkih cjelina.
Jezični dio, osim vladanja gramatičkim cjelinama obrađenima na nastavi i razumijevanja stručnih termina i općih riječi, od studenta očekuje i, ovisno o semestru studija, određen stupanj suverenosti u baratanju sinonimima, antonimima, prepoznavanje vrsta riječi, kvalitetno prevođenje rečenica ili kraćih ulomaka tekstova.

Ukupna ocjena zbroj je triju faktora: redovnom prisustvu na nastavi i pripremljenosti (nošenje tekstova, redovito pisanje zadaća), aktivnosti na na stavi i angažmana na nastavi i rezultata na ispitu.

Student po jednom odslušanom kolegiju ima pravo 4 puta pristupiti ispitu, od čega je 4. puta pred komisijom.
Student koji u jednoj akademskoj godini nije niti jednom prijavio ispit ili je izlazio do 4 puta, ali nije položio, kao i student koji u 4 izlaska ispit nije položio, kolegij upisuje i sluša još jednom. Svaki idući izlazak na ispit (5., 6., 7. ili 8.) student polaže prema nastavnim materijalima semestra koji ponovo sluša.


Studente po starom, predbolonjskom, sustavu molim da mi se prije prijave ispita obavezno jave mailom zbog konzultacija oko gradiva koje polažu.