Tjelesna i zdravstvena kultura

Kratica: ZGT109/1 Opterećenje: 0(P) + 0(A) + 0(L) + 0(T) + 0(S) + 0(PK) + 30(TJ)
Nositelji: pred. Katarina Knjaz
Izvođači:  
Opis predmeta: Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je podizanje svijesti o važnosti svakodnevnog tjelesnog vježbanja, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja te utjecaj na antropometrijske karakteristike, motoričke i funkcionalne sposobnosti te kognitivne i konativne dimenzije ličnosti. Također, unaprjeđenje zdravlja i radnih sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena.
Nastava se održava kroz osnovne i posebne programe.