SALSA - OBAVIJEST

Salsa se u ljetnom semestru ak. god. 2016./2017. neće održavati zbog nedovoljne zainteresiranosti studenata. Mole se studenti koji su se upisali na listu za salsu da odaberu drugu aktivnost.