Rezultati kolokvija i ispita

Rezultati ispita s roka 9.7. 2018.
 
Ispit su položili, prema matičnom

broju:


Engleski 1


0128060510
0036503015
0135240869
0128061544 (1-2 - dobro se spremiti za usmeni!)
0128062237 (1-2 - dobro se spremiti za usmeni!)
0128061960Engleski 2

0128061890


Uvidi u ispite i upisi ocjena bit će u

srijedu, 11.7., u 11h.

Molim one koji nisu položili da dođu vidjeti

u čemu su griješili.